Ministerstwo Sprawiedliwości broni sędzi

Ministerstwo Sprawiedliwości odnosząc się do krytycznych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wobec sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie podkreśla, że zgodnie z obowiązującym prawem każdy obywatel ma prawo do wyrażania swych opinii. Resort zastrzega jednak, że niedopuszczalne jest, aby w demokratycznym państwie prawnym ocena konkretnego orzeczenia przybierała postać ataku na sędziego.