Obrady kongresu EPL

Ponad trzy tysiące osób uczestniczy w Kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie. Otwierając kongres premier Donald Tusk powiedział, że Europa potrzebuje powrotu do fundamentalnych wartości takich jak wolność i solidarność.