Sejm przyjął zmianę Konstytucji

Sejm przyjął poprawkę zmieniająca Konstytucję RP. Zapis mówi o tym, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności nie będą mogły kandydować do parlamentu.