Sejm: świadczenia nauczycielskie do komisji

Posłowie odesłali z powrotem do komisji poselski projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Ustawa ma umożliwić wcześniejsze przechodzenie na emeryturę nauczycielom o stosunkowo długim stażu pracy w zawodzie. Rozwiązanie to ma uzupełnić system emerytur pomostowych, którym nauczycieli nie objęto.