Stołeczne lokomotywy bez pary?

Danuta Huebner i Michał Kamiński nie są lokomotywami list wyborczych PO i PiS, którym przewodzą – pisze "Rzeczpospolita", powołując się na wyniki sondażu GfK Polonia.