W komisji o mediach

W sejmowej komisji kultury i środków przekazu trwa dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. W posiedzeniu, oprócz posłów, uczestniczą przedstawiciele zainteresowanych środowisk medialnych i twórczych.